Pretraga

0604492300

Zaštita Betona i popravke

U današnjem članku ćemo reći nešto više o tome na koji način se može beton zaštiti, šta je to vibriranje odnosno revibriranje betona, ali pre sve toga par reči o samom betonu kao i o osnovnim sastojcima i njegovim karakteristikama.

Beton predstavlja najsvestraniji materijal u građevinarstvu zbog svojih karakteristika poput velike izdržljivosti, ali njegove osobine zavise od mnogih faktora. Faktori koji utiču na osobine betona su sastojci mešavine, dizajn mešavine, plasman, sabijanje, uslovi nege izlivenog betona, kao i sami faktori životne sredine.

Takođe, kako je beton kompozitni materijal, kvalitet betona zavisi od osnovnih sastojaka koji se koriste kao što su krupni agregati, fini agregati, cement i voda. Od prirodnih dodatnih materjiala u upotrebi su rečni ili rudnički šljunak, peskoviti šljunak, a retko zdrobljeni kamen. Kada je reč o veštačkim dodatnim materijalima to su kotlovska šljaka, šljaka iz visokih peći, perlit i keramzit.

Bitno je da dodatni materijali imaju približno iste veličine zrna što se obezbeđuje prosejavanjem. Kada je reč o kvalitetu betona, on se odnosi na njegovu čvrstoću i propustljivost, što zavisi od količine vode koja se koristi u betonskoj mešavini. Zato je potreban niski odnos vode za beton visoke čvrstoće i niske propustljivosti.

Zaštita betona

Poroznost betona

Pored vode koja je potrebna za samu hidrataciju cementa, ona se zadržava i u porama u betonskoj masi i može biti štetna za trajnost betonske konstrukcije. Smanjenje snage betona i povećanje poroznosti dolazi gubitkom suvišne vode odnosno sušenjem betona.

Nega betona

Pravilna nega betona je najvažniji faktor jer je potrebno zadržati željenu vodu betona, koja nije uvek na raspolaganju i samim tim je hidratacija cementa pod uticajem. Negom se povećava čvrstina i trajnost betona. Trajnost betona je pod uticajem transporta vode koja sadrži otopljene supstance i gas kroz mreže pora i duž pukotina. Ono što predstavlja ključni faktor je sabijanje betona. Rastvor koji je u strukturi betona je visoko alkalan kao rezultat hidratacije cementa. Ovaj rastvor je koristan za čeličnu armaturu jer predstavlja zaštitu protiv korozije.

Zaštitni i korektivni sistemi

Primenom zaštitnih i korektivnih sistema na beton obezbeđuje se zaštita od hemijskih ili mehaničkih efekata. Takvi sistemi su dizajnirani da povećaju trajnost struktura i produže perfomanse tokom života betona, ali poboljšanje odnosno popravka oštećenog betona može biti i poboljšanje estetike. Kako bi ovi sistemi bili uspešni, potrebno je zaustaviti uzroke koji stvaraju određene nedostatke.

Simptomi imaju više od jednog uzroka, pa je najbitnija pravilna dijagnoza problema. Nakon toga sledi razvoj ekonomičnog plana popravke. Stručna ekspertiza, što uključuje projektovanje, planiranje, izbor materijala, postavljanje, instalaciju i inspekciju zaštitnih sistema, je potrebna u svakoj fazi procesa popravke.

Pukotine u betonu

Pucanje betona je nedostatak slobode betonskih elemenata da odgovore na promene pokrete ili volumena. Pukotine mogu da utiču na konstruktivni intregritet, mogu biti izazvane zbog nepravilnog projektovanja detalja, ili su jednostavno neprihvatljive estetski. Pukotine mogu biti raznih dimenzija, pa tako male mikro pukotine nastaju od uticaja napona u betonu.

Takođe mogu postojati pukotine debljine dlake koje ne moraju imati trajne posledice po izdržljivost betona. Pukotine usled plastičnog skupljanja se dešavaju kada vlaga iz betonske površine isparava brže od stope ’’krvarenja’’ . ’’Krvarenje’’ predstavlja taloženje betona pri čemu se određena količina vode izdvaja iz svežeg betona i isplivava na površinu istog. Takođe određeno pucanje se može javiti kada se beton suši i ove pukotine se nazivaju ’’ površinske pukotine ’’.

Ovaj tip pukotina se može izbeći raspršivanjem vode na beton nakon izlivanja i odžavanjem okolne temperature pod kontrolom.

Beton

Cvetanje betona

Cvetanje betona je pojava koja se može kontrolisati korišćenjem proizvoda koji sprečavaju cvetanje. Faktori koji mogu biti od značaja su –

  1. Kvalitet vode i sadržaj hlorida u vodi može biti opasan
  2. Odabir pouzdanih dobavljača materijala i korišćenje vodootpornih jedinjenja kao što su aditivi ili odbijači soli može biti korisno
  3. Pravilno sabijanje je takođe neophodno kako bi se izbegle praznine u betonu

Popravka pukotina

Kako bi popravka bila uspešna, ključna stvar je poznavanje uzroka pucanja, bez obzira da li su pukotine neaktivne ili aktivna. U zavisnosti od prirode oštećenja kao i stanja strukture, popravka može biti konstruktivno poboljšanje, izgle, povećanje izdržljivosti, nepromočivost ili sprečavanje prodiranja korozija do armature.

Opšte metode popravke

Kako je u praksi teško popravljati pukotine, navešćemo vam dve metode popravke –

  1. Za široke pukotine odnosno temeljne pukotine i pukotine u ploči je najbolje rešenje ispunjavanje pukotina sa malterom putem mašine za injektiranje ili fugovanjem u zavisnosti od same pukotine.
  2. Za tipične pukotine se najpre usporava stopa pucanja i smanjuju pukotine korišćenjem proizvoda koje su zasnovane na prirodnim glinama, a potom korišćenjem zaptivnih masa.

Zbijanje betona

Zbijanje betona predstavlja postupak kojim se eliminiše vazduh u betonskoj mešavini. Najstariji način je taj da se beton nabija ili probada, a moderan način zbijanja betona je vibriranje istog čime se čestice pomeraju, zbijaju i sležu u kompaktnu betonsku masu.

Upotreba specijalnih mehaničkih uređaja poput pervibratora, vibratora i vibrostola predstavlja vibraciju mase betona, odnsno prinudne vibracije čestica betona. Za svaku betonsku mešavinu postoji optimalna vrednost amplitude u frekvenciji oscilovanja. Korišćenjem više vibratora različitih frekvencija dolazi do boljeg pakovanja betona a samim tim i do povećanja njegove konačne kompaktnosti.

Postoje razni načini vibriranja betona u zavisnosti od objekta na kome se primenjuju, a to su – interni vibratori odnosno pervibratori, spoljni vibratori, vibrostolovi, površinski vibratori i vibrirajući valjci.

Ovde pročitajte koje su Vrste i karakteristike betona

Revibriranje betona

Često se betoniranje izvodi u slojevima tako da se javlja potreba da se beton koji je pre ugrađen u donje slojeve revibrira kako bi se slojevi betona povezali. Kako se ovo postiže? Ovo se postiže tako što se vibroiglom zađe i u donji sloj betona i na taj način se poništavaju slaba mesa a i pojava unutrašnjeg izlučivanja cementnog mleka.

Beton se može uspešno revibrirati sve do vremena od 4 sata nakon mešanja. Povećanje čvrstoće najveće je kod betona koji su podložni ’’krvarenju’’ jer se revibriranjem isteruje zarobljena voda u betonu, a i samo revibriranje povećava vezu između betona i armature.

Tabela sadržaja
Cene stanova u Beogradu

Beograd, prestonica Srbije, oduvek je privlačio pažnju svojom raznovrsnom ponudom stanova. Nekretninski pejzaž grada nudi širok spektar opcija, od tradicionalnih

Pozovite nas

Ako vam je potrebno profesionalno krečenje ili bilo koji molerski radovi, naš tim je spreman da ispuni svaku vašu želju, pozovite nas:

Cene Stanova U Beogradu
Cene stanova u Beogradu

Beograd, prestonica Srbije, oduvek je privlačio pažnju svojom raznovrsnom ponudom stanova. Nekretninski pejzaž grada nudi širok spektar opcija, od tradicionalnih stambenih zgrada u centru do

Eu Centar 6 528x820
EU Info centar

Eu Centar 15 Eu Centar Eu Centar 2 Eu Centar 3 Eu Centar 6 528×820 Hyundai Preuredivanje Eu Centar 8 Eu Centar 9 Eu Centar

Pneumaster Radovi 720x820
Pneumaster

Pneumaster Gletovanje Pneumaster Krecenje Pneumaster Pred Krecenje Pneumaster Priprema Za Krecenje Pneumaster Radovi Oko Kamina Pneumaster Radovi Pneumaster Sjajan Parket Pneumaster Unutrasnji Radovi Pneumaster