Pretraga

0604492300

Mašinsko Malterisanje

Mašinsko i ručno malterisanje untarnjih,
spoljnih zidova i plafona kuća u Beogradu.

Postoji ručno i mašinsko malterisanje ali postoji i više vrsta maltera za malterisanje.

Tipovi maltera za ručno i mašinsko malterisanje:

 • Gipsani malter

 • Krečni malter

 • Gipsano-krečni malter

 • Cementni malter

 • Produžni malter

Gipsani malter – je mešavina jednog dela građevinskog gipsa i drugog dela peska uz dodatak vode.Ovaj malter se ne koristi za zidanje već samo za malterisanje.Najčešće se upotrebljava za saniranje nekih nepravilnosti na unutrašnjim zidovima. Pošto gips upija vlagu iz vazduha koristi se pre svega u zatvorenim i suvim prostorijama.

Krečni malter – se koristi i za zidanje i za malterisanje. Ako se upotrebljava za zidanje zidova od cigala pravi se od jednog dela hidriranog kreča i 3 ili 4 dela peska. Kada nam treba malter za malterisanje pravimo ga u odnosu jedan deo kreča i 1 ili 2 dela peska. Ovi malteri nisu preterano čvrsti, te se pri štemovanju lako skida malter pretvarajući se u prašinu.

Gipsano-krečni malter – se pravi od jednog dela kreča, jednog dela gipsa i 3 do 4 dela peska uz dodatak određene količine vode. Količina vode nigde nije precizno definisana, jer količinu vode određujete vi, u zavisnosti od gustine maltera koju želite da postignete. Koristi se da bi se napravile izuzetno glatke površine unutrašnjih zidova.

Cementni malter – dobija se tako što se pomeša jedan deo cementa i 3 do 4 dela peska uz dodatak adekvatne količine vode. Cementni malter je pogodan za korišćenje u vlažnim prostorijama jer to ne utiče na njegovo učvršćavanje. Ovakav malter je velike čvrstoće i nepropustan je za vodu, i koristi se za zidanje i u letnjim mesecima, a pri velikoj vrućini neophodno ga je zalivati vodom da ne ispuca. Cementni malter počinje se učvršćavati za 15-30 minuta, tako da je neophodno brzo raditi i ne mešati velike količine maltera.

Produžni malter – se dobija dodavanjem kreča cementnom malteru. Ova smesa produžava vreme vezivanja i time se lakše obrađuje. Dobija se mešanjem jednog dela cementa, 2 dela kreča i 6 delova peska. I u toj kombinaciji se koristi za zidanje pregradnih zidova od siporeksa, a može se koristiti i kombinacija 1:3:9 za pregradne zidove od šupljih blokova. Ovaj malter se primenjuje i za spoljašnje i za unutrašnje radove. Podnosi i nanošenje u vlažnim prostorijama.

Kako napraviti malter za malterisanje?

Cement se koristi sa peskom, gipsom, krečom i vodom kako bi se napravio malter za maltersanje. Cement se upotrebljava za razne projekte koje možda planirate u kući: zidanje, malterisanje zidova i plafona, krpljenje nekih rupa u zidovima itd.

Ako je za vaš rad potreban malter treba da znate kako da napravite smesu u kojoj će cement čvrsto i trajno povezati ostale komponente. Cement možete potražiti na raznim stovarištima građevinskog materijala pakovanog u džakove od po 50 kg. Pesak i šljunak možete kupiti na mestima za takozvanu separaciju šljunka.

Ručno Malterisanje

Ukoliko ste tradicionlisti i zelite ručno malterisanje Vašeg doma, mi Vam sa našom ekipom možemo izaći u susret i malterisati Vašu kuću ručno, bez upotrebe mašine.

Mašinsko Malterisanje

Ukoliko pratite trendove i nova dostignuća u gradjevinarstvu, mi Vam možemo izaći u suret i brzo, kvalitetno i po povoljnim cenama mašinski Vam omaltersati Vaš objekat.

Mašinom za malterisanje radimo unutrašnje i spoljašnje malterisanje, krečno-cementnim malterom. Takođe radimo gipsani malter i termoizolacioni malter-fasade.

Malterisanje mašinom za mašinsko malterisanje

Mašinsko malterisanje je malterisanje gde se uz odgovarajuće mašina nanosi fabrički pripremljen malter – mašinski malter,koji se doprema u džakovima ili u rinfuzi pomoću silosa. Za razliku od klasičnog malterisanja, mašinsko malterisanje ima određene prednosti: veću brzinu malterisanja, bolji kvalitet omalterisanih površina, dovoljno je četiri čoveka na objektu po mašini,nema rasturanja materijala…

Mašinsko malterisanje podrazumeva i postavljanje pocinčanih ugaonih profila kao zaštitnika svih ivica koje se malterišu – prozorske špaletne, uglovi, stubovi, grede itd. Ovi profili omogućavaju kvalitetniju ugradnju maltera i pružaju veću otpornost na udar.

Najveća prednost mašinskog malterisanja je u tome što je materijal već spreman za upotrebu, tako da nije potrebno nabavljati posebno sve komponente. Takođe, smanjeno je i angažovanje radne snage jer nije potrebno angažovati radnike na mešalici kao ni pomoćne radnike.

Za izvođenje mašinskog malterisanja, dovoljan je jedan radnik koji će mašinu puniti materijalom tako što postavi vreću sa suvim mašinskim malterom na mesto predviđeno za punjenje. I taj jedan radnik može se izbeći ukoliko se koristi materijal u rasutom stanju, jer se u tom slučaju suvi materijal transportuje preko silomata direktno iz silosa do mašine. Prednosti rada sa rasutim materijalom, pored toga što je manipulacija materijalom daleko lakša, jeste i to što se izbegava skupi istovar materijala, odnošenje istog do mašine i skladištenje praznih vreća nakon upotrebe.

Silos se postavi na gradilištu i kasnije se po potrebi vrši dopuna materijalom putem auto-cisterni. Kada se završi sa svim radovima, silos se odveze sa gradilišta i prebaci na neko drugo odredište.

Najvažnije prednosti mašinskog nanošenja gotovih materijala su:

 • Brže izvođenje radova

 • Veći stepen iskorišćenja materijala usled manjeg rastura

 • Znatno veći dnevni učinak

 • Niži troškovi radne snage zbog uštede na ljudskim resursima

 • Čistije gradilište

 • Lakši način manipulacije materijalom

 • Ujednačeni kvalitet materijala

Mašinsko malterisanje je malterisanje gde se uz pomoć odgovarajućih mašina nanosi fabrički pripremljen malter mašinski malter,koji se doprema u đakovima na paletama ili u rinfuzi pomoću silosa.

Mašinsko malterisanje za razliku od klasičnog malterisanja pruža određene pogodnosti: Veća brzina malterisanja (150-400 m2 dnevno sa jednom mašinom u zavisnosti od uslova),izrazito bolji kvalitet omalterisanih površina,samo četiri čoveka na objektu po mašini,nema rasturanja materijala…
Kao sastavni deo mašinskog malterisanja podrazumeva se i postavljanje pocinčanih ugaonih profila kao zaštitnika svih ivica koje se malterišu (prozorske špaletne,uglovi,stubovi,grede i sl.). Ovi profili omogućavaju kvalitetniju ugradnju maltera i pružaju veću otpornost na udar.

U izvođenju radova mašinskog malterisanja uspešnu saradnju između ostalih smo imali
i sa kompanijom „BOMEX INŽENJERING“,Beograd gde su iza nas ostali kvalitetno i u roku završeni objekti.

Raspolažemo sa 3 mašine za mašinsko malterisanje i obučenim ljudima za iste,sposobnih dnevno urade od 100-400m2 zavisno od uslova na gradilištu.

Mašina za mašinsko malterisanje
Pumpa za neprekidno mešanje i nanošenje mašinskih maltera na bazi kreča, gipsa i kreča, kreča i cementa, termo maltera i završnih maltera, gleta, obojenih maltera, lepkova, estrihta i maltera, i materijala namenjenih za mašinsku upotrebu.

Mašina za mašinsko malterisanje MIXER Plus PLUS TOP opremljena je revolucionarnim sistemom za autodijagnostiku koji upozorava na eventualne nepravilnosti u radu mašine.

Pumpa za neprekidno mešanje u osnovnoj verziji namenjena je za nanošenje svih materijala namenjenih za mašinsku upotrebu.

U cilju bržeg izvođenja radova koristimo silose sa materijalom u rinfuzi ukoliko je to moguće po opštem uređenju gradilišta.

Uspešno i veoma dobro iskustvo imamo sa izvođenjem radova mašinskog malterisanja sa najkvalitetnijim materijalima iz „BAUMIT“ programa čiji bi vam krečno-cemetni unutrašnji mašinski malter MPI-25 i spoljašni MPA-32,35 preporučili u cilju najkvalitetnije izvedenih radova.

Područje primene

Mašinsko malterisanje primenjuje se kako su enterijeru tako i u eksterijeru,naravno uz primenu odgovarajućih materijala.

Gipsano-krečni mašinski maleteri koriste se isključivo za unutrašnje malterisanje.
Ovi malteri optimalno povezuju prednosti oba vezivna sredstva i na vlagu deluju regulirajuće i neutralizirajuće.
Još jedna prednost gipsano-krečnih maltera je ta što se njihovom ugradnjom dobija izuzetno glatka površina
posle koje je potrebno naneti samo jednu ruku kvalitetne glet mase pre krečenja.

Krečno-cemetni malteri objedinjavaju prednosti i krečnih i cemetnih maltera.
Krečne primese upotpunjavaju karakteristike koje daje cement, čvrstoću i trajnost,a poboljšavaju obradivost.Imaju širok spektar primene,primenjuju se u poslovnim prostorima,prostorima za stanovanje,naročito u vlažnim prostorijama,stubištima ili u prostorijama gde se zahteva izuzetan kvalitet završne obrade,a isto tako se i primenjuju i za izradu fasada.

Termo malteri su krečno-cemetni malteri sa dodatkom EPS-a ili perlita.
primenjuju se za spoljašnju (fasade – u kombinaciji sa vodootpornim završnim malterom) i unutrašnju obradu zidova.
Pored dobrih mehaničkih svojstava poseduju i termo izolacijska svojstva.

Cene mašinskog i ručnog malterisanja:

Naša cena malterisanja, kako ručnog tako i mašinskog malterisanja je vrlo povoljna i konkurentne. Mi Vam pruzamo vrhunski rad i pri tom vam garantujemo da ćete biti izuzetno zadovoljni, a to je za nas naveće zadovoljstvo, upravo zato što ćete nas preporučiti svom rodjaku, prijatelju, komšiji. Namojte da mislite, da ukoliko imamo sajt da smo skupi. Pozovite nas da se dogovorimo oko cene malterisanja, jer složićete se cena zavisi od više faktora.

Očekujemo Vaš poziv!