0604492300

Gipsarski radovi

Gipsarski radovi

Proizvodi od gipsa su ekološki i najpogodniji za stanovanje. U gipsarske radove spadaju sve vrste unutrasnje dekoracije prilikom kojih se koristi gips. Poseban deo gipsarskih radova su spusteni plafoni i pregradni zidovi. Gipsarske radove izvodimo najsavremenijim alatima Knauf i Rigips sistemom suve gradnje, postujuci sve standarde.

 

Cenovnik Gipsarskih radova

 • Lepljenje ploča na zidove – suvo malterisanje m2 10 €,

 • Termo i zvučno izolaciono oblaganje zidova sa metalnompotkonstrukcijom m2 20  €,

 • Oblaganje plafona sa potkonstrukcijom m2 18 €,

 • Oblaganje potkrovlja sa potkonstrukcijom m2 23 €,

 • Spušteni plafoni sa potkonstrukcijom u dva pravca m2 22 €,

 • Vlagootporni spušteni plafoni sa metalnom potkonstrukcijom m2 19 €,

 • Spušteni lučni plafoni sa metalnom potkonstrukcijom m2 28 €,

 • Spušteni armstrong plafoni 60×60 sa metalnom potkonstrukcijom m2 18 – 25 €,

 • Pregradni zidovi 50/75 sa metalnom potkonsrtukcijom jednoslojno obloženom gips-karton pločom 12.5 mm m2 20 – 22 €,

 • Pregradni zidovi 50/100 sa metalnom potkonstrukcijom dvoslojno obloženom gipskarton pločom 12.5 mm m2 25 €,

 • Pregradni zidovi 50+50/155 za veliku zvučnu izolaciju sa dvostrukom metalnom potkonstrukcijom m2 30 €,

 • Pregradni zakrivljeni zidovi sa metalom potkonstrukcijom sa obostranim oblaganjem m2 33 €,

 • Spušteni plafoni otporni na požar sa metalnom potkonstukcijom m2  25 €

 • Pregradni zidovi otporni na požar 75/100 sa metalnom potkonstrukcijom jednoslojno obloženom m2 20 – 24€,

 • Instalacioni vlagootporni pregradni zid 75/125 dvoslojno obložen m2 30 – 35 €,

 • Kaskadne ivice plafona po dužnom metru (svaki lom plafona) m 8 €,

Sve cene su orijentacionog karaktera. Konačna cena se formira prema kvadraturi, mestu objekta i drugim faktorima u konkretnom slučaju. U cenu radova su uračunati materijal i ruke.Plaćanje se vrši u dinarima po srednjem kursu Narodne banke na dan plaćanja. Cene pojedinih radova zavise od proizvodjača materijala ili dodatnih detalja izvodjenja radova.