Pretraga

0604492300

Kanalizacija i kanalizacioni priključak

Kanalizacija je sistem koji je postavljen da skuplja i odvodi otpadne vode. Cevovod je glavni deo sistema kanalizacije, kojim se otpadne vode odvode do mesta na kom nastaju do komunalnih linija. Svrha sistema kanalizacije je održavanje javnog i privatnog okruženja čistim, sprečavanje pojave zaraza i bolesti, kao samo sprečavanje zagađenja vode.

Funkcionisanje kanalizacije

Klasičan sistem kanalizacije radi na principu gravitacije, odnosno usled slobodnog pada otpadne vode automatski otiču sa mesta sakupljanja do šahta, ili sabitnih stanica tačnije rezervoara i dalje do postrojenja za prečišćavanje. Ovaj sistem se naziva gravitacionim kućnim priključkom.

Postavka ovog sistema nije uvek moguća, a razlog za to je taj što se na raznim mestima nailazi na prirodne i arhitektonske prepreke. Ukoliko postoje prepreke, onda se na tim mestima postavljaju pumpe koje upumpavaju vodu sa nižeg na viši nivo, a takav sistem nazivamo kanalizacija pod pritiskom.

Kanalizacija i kanalizacioni priključak

Optimalna instalacija kanalizacije

Smanjenjem broja vertikalnih vodovoda se može pojednostaviti kanalizaciona mreža. Odnosno, mokri čvorovi, kupatila i toaleti, se postave jedni iznad drugih, takođe i kuhinja. Sabirni kanali i priključci koji vode do vertikalnog voda trebaju da budu što kraći, jer je manja verovatnoća da će dolaziti do začepljenja. Takođe je obavezno postavljanje membrana, tačnije filtera protiv neprijatnih mirisa.

Kanalizacione cevi

Kako se izvodi kanalizacioni priključak je veoma bitno. Spoje se izvodi cevima  Ø200 mm, a najmanji dozvoljen presek cevi je Ø 150 mm. Kada je reč o horizontalnim cevima, one moraju biti izvede da imaju pad od najmanje 2%. Povezivanje se vrši u gornjoj polovini kanalne cevi, ali se često koriste spojevi.

Spojevi mogu biti ugaone ili račvaste spone i sa njima se povezivanje može izvršiti i u visini ose kanala. Cevi su povezane pod uglom od 45 stepeni, pa se tako voda ne zadržava. Ukoliko se promeni pravac kućne linije, onda se moraju postaviti reviziona okna.

Kanalizacioni priključak, javna mreža

Kako bi se postavio priključak za javnu kanalizacionu mrežu, mora se pre toga dobiti saglasnost od nadležnih organa. Saglasnost se dobija sa dobijanjem građevinske dozvole, kao i po uplati svih komunalnih taksi.

Pre nego se dobije građevinska dozvola, potrebno je naručiti projektnu dokumentaciju. Iz projektne dokumentacije se vide predviđena i proračunata količina otpadnih voda, profili kanala kao i padovi. Pre priključivanja na kanalizaciju, potrebno je odrediti za šta će biti namenjena kanalizacija. Da li će biti za odvod fekalija ili kišnice, ili i jedno i drugo.

Saglasnosti za kanalizaciju

Kako bi ste priključili kanalizaciju, potrebno je da objekat za koji se traži priključenje mora imati građevinsku dozvolu i ispred parcele na kojoj se nalazi objekati mora postojati izgrađena kanalizaciona mreža.

Za postojeće objekte je potrebno:
Kopija plana parcele s ucrtanim objektom
Dokaz o vlasništvu
Građevinska dozvola ili rešenje koje je zamena za građevinsku dozvolu
Uverenje o pokrenutom postupku ozakonjenja
Kopija lične karte vlasnika
Za novoizgrađene objekte je potrebno:
Građevinska dozvola
Lokacijski uslovi
Dokaz o vlasništvu
Kopija lične karte vlasnika

Septička jama

Septička jama je alternativni priključak na javnu kanalizacionu mrežu. Koristi se na onim mestima gde javna kanalizacija nije regulisana. Septička jama je ozidana podzemna jama, odnosno kućno postrojenje za prečišćavanje koje tretira otpadne vode. Septička jama tretira otpadne vode anaerobnim procesom bez kiseonika.

U zavisnosti od zapremine, svakih nekoliko godina se mora očistiti i isprazniti, a sadržaj iz septičke jame se odvozi u postrojenje za prečošćavanje otpadnih voda. Kako septičke jame često imaju neprijatan miris jer u njima trunu razni otpaci, preporučuje se da bude obezbeđena zaptivost prilikom izvođenja, odnosno nepropusnost.

Septička jama

Komunalni priključci

Dobijanjem rešenja o saglasnosti i overom grafičkih priloga u projektu, predaje se zahtev za kanalizacioni spoj. Potom se dosije priključka šalje na adresu nadležnog pogona kanalizacione mreže. Nakon toga, ekipa JKP izlazi na teren i vrši nadzor kao i montažu priključka. Objekat izgrađen bez građevinske dozvole pravo na priključenje ostvaru po završetku postupka ozakonjenja.

Obavezna dokumentacija

Obaveza koju ima vlasnik je, da po ralizaciji priključka geodetski snimi izvedeni priključak. Snimak se dostavlja nadležnom sektoru radi dobijanja potvrde da je objekat priključen na gradsku mrežu kanalizacije i vodovoda.

Kanalizacija u kući

Dobro izvedene instalacije su važne za osnovno funkcionisanje svakog doma. Kanaliza je vrsta sanitarnih instalacija, i potrebna je za odvod otpadne i atmosferske vode. Koji su to sistemi kućne kanalizacije?

Vertikalni vodovi

Kanalizacione cevi od sanitarnih elemenata iz toaleta i kuhinje razvode se u kući vertikalno i horizontalno. Vertikalni vodovi probijaju ploču, pa je bitno znati njihove pozicije. Kako bi ste smanjili troškove gradnje, bitno je da u kući imate što manje vertikala. Prilikom izrade nacrta, potrebno je da kupatila i sanitarije budu i istoj lini, odnosno jedne ispod ili iznad drugih. Samim tim če mokri čvorovi biti na istom vodu i veze između elemenata će biti kraće. Prečnik vertikalnih vodova je 110 mm.

Horizontalni vodovi

Horizontalni vodovi se razvode po podovima i potom se zalivaju estrihom, ili kroz podnu izolaciju. Prečnik kanalizacionih cevi je od 50 mm do 160 mm, a to zavisi od sanitarne opreme kao i od opterećenja. Vodoravno postavljene cevi moraju da imaju pad kako bi voda oticala bez ometanja.

Pad mora biti najmanje 2 %, odnosno za 5 m dužine pad treba da je 10 cm. Dešava se da u podu nema dovljno prostora za 2 % pada pa se onda instalacije mogu izvesti ispod spuštenog plafona. Ukoliko je to slučaj, bitno je da cevi budu zvučno izolovane.

Priključak na javnu kanalizaciju

Bitan deo kanalizacije za kuću jeste priključak na javnu kanalizaciju ili na mali uređaj za prečišćavanje vode. Takav priključak se izvodi cevima koje su prečnika između 200 mm i 500 mm, a dužine između 1 m i 6 m. Kanalizacione cevi iz kuće se izvode i povezuju preko integrisanih mufova i humenih prstenova u šahtama za održavanje. Poklopci ovih šahta su od kovanog gvožđa.

Potebno je da kanalizacija bude postavljena na pravilno pripremljenu podlogu, kako cevi ne bi tonule u zemlju i samim tim stvorile problem. Kanalizacione cevi na otvorenom moraju biti ukopane ispod linije smrzavanja, tačnije oko 60 cm. Nakon postavljanja kanalizacije, izvođač isprobava protočnost i zaptivenost celog sistema. Prilikom probe, ne sme se pojaviti curenje ili neke druge nepravilnosti.

5 1 glas
Glasanje za članke
Pretplati se
Obavesti o
guest
1 Komentar
Najstarije
Najnovije Najviše glasova
Ugrađene povratne informacije
Pogledaj sve komentare
Olgica
Olgica
1 godina pre

Moja ulica ima kanalizaciju vec 2 god. Sad komsija preko nas zeli da se prikljuci i to tako, da direktno iz njegovog dvorista se poveze preko puta sa moje strane, gde nije šaht i seci ce cev koja je u funkciji da ga povezu, a nece da kopaju do sahta, kojih ima 2 , sa leve i desne strane od moje kuce. Pitam se da li je to ispravno takvo prikljucivanje, mimo sahtova ili je propisano svako naknadno povezivanje putem sahtova?

Tabela sadržaja
Cene stanova u Beogradu

Beograd, prestonica Srbije, oduvek je privlačio pažnju svojom raznovrsnom ponudom stanova. Nekretninski pejzaž grada nudi širok spektar opcija, od tradicionalnih

Pozovite nas

Ako vam je potrebno profesionalno krečenje ili bilo koji molerski radovi, naš tim je spreman da ispuni svaku vašu želju, pozovite nas:

Vila Na Senjaku Spoljasnji Radovi 720x820
Vila na Senjaku

Vila Na Senjaku Elektro Radovi Vila Na Senjaku 3 Vila Na Senjaku 2 Vila Na Senjaku Vila Na Senjaku Vrata (1) Vila Na Senjaku Unutrasnji

Farba za gvozdje 3u1 Antik

Sredite metalnu ogradu u svom dvorištu čak tri puta brže uz JUBIN Metal 3u1 Antik. Ovaj premaz na alkidnoj osnovi pruža kvalitetnu i dekorativnu zaštitu