Pretraga

0604492300

Vrste maltera, od čega se sastoje i koji malter za šta služi

Malter predstavlja veštačke kamene materijale i jedan je od glavnih nosioca građevinske industrije. Ono što je osnovna razlika između maltera i betona je što se za malter koristi agregat veličine do 4 mm.

Za šta se koristi malter?

 1. Zidanje svih vrsta zidova od kamena, građevinske keramike, krečno – silikatne opeke, betonskih blokova i od elemenata od lakog betona.
 2. Spoljašnje i unutrašnje malterisanje zidanih i betonskih zidova, betonskih stubova, greda i donjih površina međuspratnih konstrukcija
 3. Oblaganje zidnih i podnih površina
 4. Zaštitu elemenata, odnosno protivpožarna, hidroizolaciona, antikorozivna zaštita
 5. Poboljšanje termoizolacionih i zvukoizolacionih svojstava objekata
 6. Popunjavanje spojeva, pukotina i šupljina

Osnovne komponente maltera

Ono što predstavlja osnovne komponente maltera su agregat, vezivo, voda i dodaci. A sada o svakoj ovoj komponenti ćemo napisati neke informacije kako bi ste znali kakva je uloga istih.

 1. Agregati – osnovni zadatak agregata je zamena dela veziva u cilju smanjenja same cene maltera kao i poboljšavanje svojstava maltera, odnosno smanjenje skupljanja, povećanje mehaničkih karakteristika, poboljšavanje termoizolacionih svojstava. U malterima se koristi sitnozrni agregat, i mogu biti organskog ili neorganskog porekla. Najčešće se koristi rečni pesak za izradu maltera, ali se mogu koristiti i kvarcni pesak, mermerna zrna, usitnjene magmatske stene, kameno brašno, ekspandirani perlit i vermikulit.
 2. Veziva – ona predstavljaju najvažniju komponentu maltera. Postoje neorganska mineralna veziva kao što su cement, građevinski kreč i građevinski gips, kao i organska veziva u šta spadaju polimerni lateksi, praškaste emulzije, tečne smole, monomeri, katran i bitumen.
 3. Voda – voda ima dvostruku ulogu odnosno tehnološku – što omogućava povezivanje praškastih i zrnastih materijala kako bi se dobila malterska mešavina određene gustine i hemijsku ulogu – što predstavlja vezivanje i očvršavanje maltera kada se kao vezivo koristi građevinski gips ili hidraulična veziva.
 4. Dodaci u malterima – oni nisu osnovna komponenta maltera, a u cilju poboljšanja svojstva svežeg ili očvrslog maltera mogu se koristiti razne vrste hemijskih i mineralnih dodataka.
Vrste maltera

Vrste maltera

Malter možemo podeliti zapreminskoj masi i broju upotrebljenih veziva. Prema zapreminskoj masi maltere delimo na lake, obične i teške. A kada je reč o broju upotrebljenih veziva malteri mogu biti prosti malteri – odnosno krečni, gipsani i cementni malteri, kao i složeni malteri – krečno – cementni i krečno – gipsani malteri. 

Krečni

Odlike krečnog maltera su velika plastičnost, mala čvrstoća i sporo očvršćivanje, kao i to da se pod uticajem vlage brzo raspada. Krečni malter se koristi za zidanje i malterisanje zidova od kamena, opeke i raznih blokova.

Cementni

Cementi malter je mešavina cementa, peska i vode, veće je čvrstoće, ali ima lošu ugradljivost i obradljivost u odnosu na druge vrste maltera. Ono za šta se upotrebljava je za zidanje i malterisanje svih vrsta zidova, izradu košuljica i podloga.

Gipsani

Koristi se za unutrašnje malterisanje zidova i nije pogodan za fasadna malterisanja jer nije otporan na vlagu. Ono što prestavlja gipsani malter je mešavina gipsa i vode, ili mešavina gipsa, vode i agregata. Gipsarski radovi našeg tima.

Krečno gipsani

Ono što se koristi za pravljenje ovog maltera je kreč, gips, pesak i voda. Krečno – gipsani malter se koristi za unutrašnje malterisanje zidova.

Specijalne vrste maltera

 1. Dekorativni malteri
 2. Hidroizolacioni malteri
 3. Termoizolacioni malteri
 4. Restauracioni malteri
 5. Malteri za injektiranje
 6. Malteri za zaštitu od požara

Dekorativni

Ovaj tip maltera se koristi za završnu obradu površina kako unutrašnjih tako i spoljašnjih zidova. Nanose se na zidne površine koje su prethodno obrađene običnim malterom. Za ovaj tip maltera se najčešće koristi beli cement.

Hidroizolacioni

Namena ovog tipa maltera je za zaštitu konstrukcije od vlage. Pripremaju se od cementa, peska, vode i hemijskog dodatka.

Krečenje.net - AG-Adaptacija

Pozovite nas

Bez obzira da li vam je potrebna kompletna adaptacija stana, krečenje, sređivanje stolarije ili bilo koje vrste molerskih radova, AG-Adaptacija je uvek na raspolaganju da izađe na teren!

Tabela sadržaja
Cene stanova u Beogradu

Beograd, prestonica Srbije, oduvek je privlačio pažnju svojom raznovrsnom ponudom stanova. Nekretninski pejzaž grada nudi širok spektar opcija, od tradicionalnih

Pozovite nas

Ako vam je potrebno profesionalno krečenje ili bilo koji molerski radovi, naš tim je spreman da ispuni svaku vašu želju, pozovite nas:

OSB ploča
OSB Ploče

U današnjem članku tema će biti OSB ploče, osnovnim karakteristikama istih i na koji način se primenjuju za izradu unutrašnjih i spoljašnjih zidova kao i

Stan Kod Arene 2 768x432
Stan kod Arene

Stan Kod Arene 4 Stan Kod Arene 3 Stan Kod Arene 2 Stan Kod Arene 1 Stan Kod Arene 6 Stan Kod Arene 5