Pretraga

0604492300

Hidroizolacioni materijali u visokogradnji i niskogradnji

Hidroizolacija je jedan od presudnih faktora koji utiču na dugotrajnost građevinskih konstrukcija kao i samih objekata, i na zdravlje ljudi. Hidroizolacije je važna u primeni i visokogradnje i niskogradnje. Hidroizolacija je zaštita arhitektonskih objekata od štetnih uticaja vode i vlage.

Podela hidroizolacije po mestu primene:

 • Hidroizolacija u niskoradnji
 • Hidroizolacija podzemnih delova objekata visokogradnje
 • Hidroizolacija delova objekata direktno izloženih atmosferskim vodama
 • Hidroizolacija pojedinih prostorija, delova objekata ili posebnih objekata
 • Hidroizolacija pored potpune nepropusnosti, može posedovati još neke osobine odnosno:
 • Otpornost na temperaturne razlike
 • Otpornost na habanje
 • Otpornost na UV zračenje i vremenske uticaje
 • Otpornost na hemijske uticaje
 

Hidroizolacija

Hidroizolacija u niskogradnji

Primena hidroizolacije u niskogradnji ima za zadatak da obezbedi objekte infrastrukture, korisnika i životne sredine. Prilikom izgradnje tunela, hidroizolacija otklanja mogućnost stvaranja slojeva leda na svoju tunelske cevi, što može biti opasnost za sve učesnike u saobraćaju. Hidroizolacija bazena sa otpadnim cvodama, deponija treba da otkloni negativne uticaje na okolinu. Hidroizolacija infrastrukturnih betonskih konstrukcija produžava vek trajanja istih, sprečavajući prodor podzemnih i atmosferskih voda u beton.

Izvođenje hidroizolacije

Svaka intervencija na zidnoj površini, tlu kao i oštećenja istih se mogu ispraviti bez posledica po stablinost objekta. Sa drug strane, teže je sanirati oštećenja hidroizolacije, često i nemoguće. Hidroizolacioni materijali se mogu primenjivati samo na onim mestima kao i na način koji garantuje ispunjenje funkcije. Postavljanje hidroizolacije podrazumeva pažnju neposrednih izvođača, armirača, zidara i vozača građevinske mehanizacije, kao i nadzor na gradilištu. Nadzor najčešće vrši sam distributer, prodavac ili proizvođač.

Postoji nekoliko pravila, bez obzira da li se radi o hidroizolaciji temljne ploče ili zida, presecanja zida protiv vlage, hidroizolacije ravnog ili kosog krova, a to su:

Ostvarivanje optimalne veze sa podlogom – Proces hemijske reakcije sa materijalom konstrukcije, prijanjanje uz njega, samim tim sprečava se trenje koje može dovesti do oštećenja, i dopuštanje da materijal reaguje na razlike u temperaturi nezavisno od podloge

Optimalan preklop – Svaki materijal ima definisanu širinu preklopa, a sve preko te širine nije ekonomski opravdano. Sa druge strane sve ispod te širine može dovesti do ponovnog izvođenja radova, odnosno kompletne zamene materijala

Osiguranje spojeva – Ovo se može postići premazima ili lepljenjem, odnosno varenjem
Pravilno postupanje – Kako bi se posao pravilno obavio, bitno je pratiti uputstva i tehničke karakteristike koje svaki proizvođač daje.

Hidroizolacijoni materijali

Materijali i proizvodi za hidroizolaciju

Često se isti materijali za hidroizolaciju koriste za krovove, podove, vertikalne ili horizontalne površine, u visokogradnji ili niskogradnji.

Prema materijalu, proizvode delimo na:

 • Proizvodi na bazi bitumena
 • Bentonitni proizvodi
 • Sintetičike membrane
 • Premazi
 • Aditivi i penetrati
 • Liveni podovi od raznih polimera

Hidroizolacija membranama

Izolacija membranama podrazumeva trake koje stižu na gradilište u rolnama i spajaju se formiranjem međusobnih preklopa. Samim tim se dobija vodonepropusna povšina. Membrane mogu biti na bazi bitumena, bentonira kao i raznih polimera. One se često tokom izolacije pdozemnih delovaju konstrukcije zaštićuju od oštećenja mehaničke prirode.

Ukoliko se membrane postavljaju na neprohodne ravne krovove, preko membrane se stavlja sloj šljunka kako bi membrana bila zaštićena od UV zračenja. Kod prohodnih ravnih krovova, preko membrane se postavlja sloj asfalta, drvenih ili sintetičkih podova, kako bi ta podloga preuzela na sebe habanje i oštećenja.

Bentonitne membrane

Prednost kod primene bentonitne membrane u niskogradnji je ta što se koristi manja količina materijala, pa se samim tim smanjuju i troškovi transporta, kao i to da se radovi skraćuju. Hidroizolacija bentonitom se koristi samo u podzemnim delovima objekta. Izuzetak predstavljaju zeleni krovovi, gde zemlja prekriva membranu i time stvara uslove kao kod onih ispod kote terena.

Prednosti bentonitne membrane

 • Hidroizolacija sama sanira ošećenja nastala u toku izvođenja radova
 • Može se postaviti neposredno na sitnozrnu pdologu i direktno preko nje armirati na distancerima
 • Nema dodatnih radova na osiguranju preklopa traka
 • Fleksibilno zaptivanje dodavanjem bentonitnih kitova oko svih tačaka proboja
 • Direktne uštede u vremenu gradnje i upotrebljenom materijalu
 • Podela prema načinu izrade:
 • Glatke membrane
 • Hrapave membrane
 • Bobičave, čepaste membrane

Odlika koja krasi membrane je njihova otpornost na kidanje, pa samim tim postoje proizvodi za istezanje do kidanja, do 1000%. Sa druge strane, nisu otporne na probijanje pa ih je potrebno zaštiti netkanim geotekstilom.

Materijali na bazi bitumena

Bitumen se može sresti kao hidroizolacija ravnih i kosih krovova, temelja, metalnih cisternih podzemnih prostorija i slično. U zavisnosti od mesta primene, bitumen se isporučuje u kombinaciji sa drugim materijalima:

 • Bitumenom impregnisani krovi karton
 • Jednostrano obložene aluminijumske folije
 • Bitumenske trake sa uloškom od staklenog voala
 • Bitumenske trake sa uloškom od staklene tkanine

Hidroizolacija u visokogradnji i niskogradnji

Premazi, lakovi i sprejevi

U odnosu na folije i membrane koje u trakama formiraju vodonepropusnu površinu, razni premazi i lakovi koji se nanose u tečnom stanju sušenjem formiraju vodonepropusni sloj. Premazi i lakovi mogu biti otporni na habanje, a elastičnost im daje mogućnost da ne dođe do oštećenja prilikom toplotnih dilatacija i devofrimacija.

Sintetički materijali

Sintetičke membrane se razlikuju prema sirovini koja im daje različite karakteristike, odnosno PVC, PIB, PVA, PP, EVA.. Sintetičke membrane mogu biti impregnirane filcom kako bi se pospešile osobine, a nakon što se postave mogu se farbati u željenu boju. PP membrane se primenjuju za hidroizolaciju vodorezervoara i bazena. PIB predstavlja sintetičku gumu kompatibilnu sa bitumenskim trakama i zadržava fleksibilnost do temperatura od – 60 stepeni.

Penetrati i aditivi

Postoje i sredstva koja menjaju svojstva površine ili samog materijala, odnosno to su neorganiski penetrati. Oni se dodaju mešavini cementa i sitnog agregata u zaštitnom sloju betona ili sa nanose tek nakon izvođenja. Penetrati reaguju sa kalcijumom i tako stvaraju produkte nerastvorljive u vodi koji ekspandiraju unutar pora i prslina i sprečavaju kapilarno kretanje vode. Aditivi deluju na sličan način, koji reakcijom sa klinker mineralima povećavaju nepropusnost betona.

Hidroizolacija malterom i osmozom

Malter na vertikalnim zidinim površinama u spoljašnjoj upotrebi mora biti otporan na vodu i vlagu. Ovo se postiže većim procentom cementa, u donosu na maletr koji se koristi za unutrašnje malterisanje. Osmoza predstavlja difuziju vode kroz membranu, odnosno molekuli vode se kreću iz sredine sa manjom koncentracijom u sredinu sa većom koncentracijom rastvorenih materija. Osmotski pritisak je neophodan kako bi se sprečila osmoza.

Pozovite nas

Bez obzira da li vam je potrebna kompletna adaptacija stana, krečenje, sređivanje stolarije ili bilo koje vrste molerskih radova, AG-Adaptacija je uvek na raspolaganju da izađe na teren!

5 1 glas
Glasanje za članke
Pretplati se
Obavesti o
guest
0 Komentari
Ugrađene povratne informacije
Pogledaj sve komentare
Tabela sadržaja
Cene stanova u Beogradu

Beograd, prestonica Srbije, oduvek je privlačio pažnju svojom raznovrsnom ponudom stanova. Nekretninski pejzaž grada nudi širok spektar opcija, od tradicionalnih

Pozovite nas

Ako vam je potrebno profesionalno krečenje ili bilo koji molerski radovi, naš tim je spreman da ispuni svaku vašu želju, pozovite nas: