Pretraga

0604492300

Pokrivanje krova limom

Krov se sastoji od nosice konstrukcije i krovnog pokrivača. Štiti objekat od atmosferskih uticaja, a prema broju krovnih ravni krovovi mogu biti jednovodni, dovodni i viševodni. U zavisnosti od klimatskih uslova kao i vrste pokrivača, određuje se ugao nagiba krova.

Ugao nagiba

Ugao nagiba predstavlja ugao koji zaklapa linija najvećeg pada krovne ravni i horizontalna ravan tavana. Nagibi krova se izražavaju u stepenima ili procentima i kreću se u rasponu od 1% kod ravnih krovova, do 85 stepeni kod strmih krovova. Za krovove blagog nagiba najmanje 10 stepeni koristi se lim kao krovni pokrivač. Lim se može koristiti i za strme krovne površine na kupolama. Najniža horizontala krovne ravni je streha. Bez obzira koja je vrsta krovnog pokrivača, limom se obrađuju prodori kroz krovne ravni kao što su prodori dimnjačkih stubova, ventilacionih kanala, krovnih prozora, nosača antena.

Pokrivanje Krova Limom

 

Prednosti i mane limenog krova

Betonska ploča ili daščana oplata su oslonac i osnova za pričvršćavanje lima. Ukoliko lim ide preko betonske podloge, onda treba ugraditi drvene pakne u betonsku masu, pri betoniranju. Lim kao krovni pokrivač ima mnoge prednosti. Lak je i nepropustljiv za vodu, mogu se izvesti krovovi sa minimalnim padom, velika je ušteda na nosivim konstrukcijama i transportnim troškovima. Nedostatak koji ima metalni odnosno limeni krov je diletacija pri promeni temperature. Zbog toga je potrebno na svakih 10 do 12 m ugraditi diletacione spojnice.

Pokrivanje krova limom: Dve faze

Pokrivanje krova limom ima dve faze. Faza pripreme i faza montaže na samom objektu. Priprema se vrši u radionicama i u ova faza se sastoji od krojenja, savijanja, sečenja i delimičnog spajanja. Faza montaže se sastoji od polaganja i pričvršćivanja krovnog pokrivača. Najznačajnija i najodgovornija operacija je krojenje i nju izvode visokostručni radnici. Od krojenja zavise tačnost i ugradivost elemnata kao i racionalna iskorišćenost materijala.

Limeni krov

 

Pokrivanje krova pocinkovanim limom

Pocinkovani lim je najjeftiniji, ima najmanju težinu i uz pravilno održavanje traje od 30 do 50 godina i zato se najčešće primenjuje za pokrivanje krova. Table koje su dimenzija 200/100 m se seku na pola po dužini ili popreko. Potom se ti delovi povezuju u trake sa dvostrukim ležećim šavovima. Pre svega ovoga, krovna površina se deli u pojaseve koji su uži od limenih traka za oko 8 cm. Trake, koje su savijene u rolnu, se razastiru po pojasu i prekrivaju ga od strehe do slemena.

Daščana oplata koja je obložena ter papirom je podloga limu. Ispod limenog pokrivača, duž strehe, ekserima se prikuju uske limene podložne trake. Ove podložne trake imaju zadatak da spreče podizanje limenog pokrivača pri udaru vetra. Pomoću krovnih limarskih klešta savijaju se rubovi, nakon razastiranja limenih traka. Na odstojanju od 25 do 30 cm, duž rubova, za daščanu oplatu se prikivaju dvokrake limene podvezice. Uz pomoć limarskog nakovanja kao i drvenog čekića savijaju se stojeći dvostruki rubovi zajedno sa podvezicama.

Potom se preko susedne table spajaju u jednu celinu zajedno sa krovnim pokrivačem. Lim se u jednoj traci povije za 4 cm, a u drugoj za 5 cm, jer se visina savijenog lima za stojeće rubove razlikuje za 1 cm. Da bi voda lakše oticala u oluk, potrebno je stojeće rubove pri strehi oboriti na dužini od 10 cm.

Pokrivanje krova limom od cinka

Kako je lim od cinka osetljiviji na temperature, ali i skuplji u odnosu na čelični pocinkovani lim, konstruktivni detalji veza moraju biti takvi da omogućavaju nesmetano širenje i skupljanje lima. Pokrivanje krova se vrši u nekoliko sistema, tačnije udarnim letvicama. Kao i kod pocinkovanog lima, u pravcu pada krovne ravni, limene table se spajaju ležećim prevojem. Letvice dimenzija 4/ – 4/6 cm pričvršćene ekserima za daščanu oplatu, postavljaju se između susednih pojaseva. Primenjuju se tri sistema pokrivanja, odnosno nemački, francuski i belgijski.

Pokrivanje krova bakarnim limom

Bakar se koristi za monumentalne objekte, a u dodiru sa vazduhom dobija zelenu boju. Ova boja ga štiti od oksidacije. Sistem postavljanja je isti kao i kod pokrivanja pocinkovanim limom, međutim zakivci, podveze i ostale spojnice moraju biti od bakra. Ukoliko se bakar kombinuje sa cinkom, dolazi do propadanja, jer bi se stvorio galvanski spoj. Daščana podloga mora biti ravna i bez rupa da bi se bakarni lim položio preko. Takođe i olučne odvodne cevi moraju biti od bakra.

Krov Od Lima

 

Pokrivanje olovnim limom

Na mestima gde je potrebna dugotrajnost, primenjuje se olovo. Olovni lim se može lako pričvrstiti za podlogu, zbog svoje lake obrade u hladnom stanju. Samim tim se postiže i otpornost prema svim vremenskim uticajima. Olovni lim se može primeniti za oblaganje otvora na krovu, prodora cevi, ventilacija. Kada je reč o pričvršćavanju olovnog lima, koriste se bakarni ekseri, bakarni i mesingani držači i zavrtnji. Olovo je potrebno zaštiti bitumenom, ter papirom ili plastičnom folijom, jer alkalije iz svežeg betona i maltera agresivno deluju na njega.

Debljina olova je 1,4 do 2 mm. Olovo ima malu čvrstoću, pa trake kojima se pokriva moraju da budu kraće. Dužina trake treba da bude do 150 cm, širina do 60 cm i debljina do 2 mm. Ukoliko dužina pređe preko 150 cm, može doći do nabiranja pokrivača. Preklopi zavise od nagiba krova i moraju se poštovati kako bi se obezbedila nepropustljivost. Stepenasta podkonstrukcija se primenjuje za pokrivanje ravnog krova do 7 stepeni nagiba. 

Visina stepenika treba biti 50 mm, a širina trake 60 cm. Kod ravnih krovova, spojevi moraju imati drveni uložak kako spoj ne bi bio spljošten. Sa druge strane, na kosim krovovima su bolji kružni spojevi. Izvođenje kružnog spoja je takvo da se limovi postave jedan uz drugi u visini 100 i 120 mm. Viši lim se preklopi i zatvori, i takav spoj se po sredini presavije drvenim čekićem u obliku kruga.

Pokrivanje krova aluminijumom

Primena aluminijuma u građevinarstvu je sve veća zbog osobina koje on poseduje. Mala težina, otpornost na koroziju, laka mehanička obrada, dugotrajnost i slično. Kada se izrađuju spojevi od aluminijuma, potrebno je voditi računa da ne dođe do pucanja materijala. 

Zakivanje aluminijuma se vrši zakovicama od iste legure od koje je i lim, a ukoliko to nije moguće, onda se koriste legure koje su sličnog elektrhemijskog sastava. Spajanje lepljenjem se primenjuje jer nema pada čvrstoće spojenih elemenata, a lemljenje se ne vrši. Pokrivanje krova aluminijumom se izvodi na sledeće načine:

Talasastim limovima

Presavijanjem iskrojenih delova od lima debljine 0,5 – 0,8 mm
Lepljenjem aluminijumskih traka debljine 0,8 mm
Primenom fural limova koji se učvršćuju posebnim držačima

Pozovite nas

Bez obzira da li vam je potrebna kompletna adaptacija stana, krečenje, sređivanje stolarije ili bilo koje vrste molerskih radova, AG-Adaptacija je uvek na raspolaganju da izađe na teren!

4 2 glasovi
Glasanje za članke
Pretplati se
Obavesti o
guest
0 Komentari
Ugrađene povratne informacije
Pogledaj sve komentare
Tabela sadržaja
Cene stanova u Beogradu

Beograd, prestonica Srbije, oduvek je privlačio pažnju svojom raznovrsnom ponudom stanova. Nekretninski pejzaž grada nudi širok spektar opcija, od tradicionalnih

Pozovite nas

Ako vam je potrebno profesionalno krečenje ili bilo koji molerski radovi, naš tim je spreman da ispuni svaku vašu želju, pozovite nas:

Farba za gvozdje 3u1 Antik

Sredite metalnu ogradu u svom dvorištu čak tri puta brže uz JUBIN Metal 3u1 Antik. Ovaj premaz na alkidnoj osnovi pruža kvalitetnu i dekorativnu zaštitu

Parovi Krecenje Zida 1540x820
Happy Tv Reality Show Parovi

Parovi Krecenje Parovi Krecenje Zida Parovi Krecenje Plafona Parovi Ag Adaptacija Uredjivanje Parovi Sredivanje Parovi Molerski Radovi Ag Adaptacija Parovi Molerska Ekipa Ag Adaptacija Parovi