Pretraga

0604492300

Kako radi AG-Adaptacija?

Naš način rada

Kada unajmite profesionalni tim AG-Adaptacije, mi želimo da budete uzbuđeni sa svakom fazom, od početka do kraja izvođenja radova.

Nije važno da li krečite vaš dom, ili adaptirate poslovni prostor za veliko otvaranje, uvek nam možete verovati da ćemo obaviti naš posao kvalitetno od početka pa do kraja. Svaki ugovoren posao odgovara unapred dogovorenim specifikacijama, i završen je na vreme.

Kako radimo?

Proces realizacije posla možemo podeliti u nekoliko etapa radi lakšeg sagledavanja procesa.

Pusti video zapis
Screenshot 1

Prvi kontakt

Pozovite nas ili nam pošaljite na e-mail Vaš zahtev za izvođenje potrebnih radova i mi ćemo Vam u kratkom roku dati okvirnu ponudu koja sadrži cenu rada i potrebnog materijala, kao i rokove potrebne za završetak radova.

Screenshot 2

Konsultacije

Upoznavanje sa projektom (ukoliko postoji), definisanje svih aspekata vezano za radove koje želite da se izvedu.

Screenshot 3

Izvođenje radova

Početak izvođenja radova, učestalost narednih konsultacija najviše zavise od kompleksnosti potrebnih radova.

Screenshot 4

Primopredaja radova

Nakon završetka radova vršimo primopredaju prostora.